Polska bokiem do Europy, zagubiona w świecie

Napisał: wtorek, Kwiecień 5, 2016 0 , Link 0

Rolą polskiej polityki zagranicznej stało się obecnie neutralizowanie negatywnych efektów podważania w kraju uznanych standardów demokratycznego państwa prawnego, nie zaś realizowanie interesów narodowych i osiąganie strategicznych celów. W przyszłości Rzeczpospolita długo będzie musiała pracować na odtworzenie wiarygodności i odbudowanie wpływowej pozycji międzynarodowej. Bez przekonania o trwałości systemu demokratycznego nie zostaniemy dopuszczeni do realnego współdecydowania o Europie ...