Unia Europejska 2017: problemy i wyzwania

Napisał: poniedziałek, Kwiecień 10, 2017 0 Link 0

Unia Europejska musi mierzyć się jednocześnie z napięciami wynikającymi z: · kryzysu uchodźczego lat 2015-16, który wywołał potężne problemy społeczne i ekonomiczne w krajach „pierwszego kontaktu” (Grecja, Włochy) i krajach docelowych (Niemcy, Szwecja), a w pewnym stopniu również tranzytowych (Węgry, Austria, Francja); a także ujawnił egoizmy podważające zasadę solidarności i grożące spoistości Unii; • fali ...

Szesnaście myśli w związku z sześćdziesięcioleciem Traktatów Rzymskich

Napisał: poniedziałek, Marzec 27, 2017 0 Link 1

Nie zapominajmy, że głównym celem traktatów z lat 1951 (paryski Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali) i 1957 (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej) było zapobieżenie wojnom i zapewnienie zachodnim Europejczykom pokoju. Nie tylko udało się to w stu procentach, ale też projekt integracyjny przyjął ...

Czy Polska może (też) wyjść z UE?

Napisał: poniedziałek, Lipiec 11, 2016 1 Link 0

Polska z Unii Europejskiej nie wyjdzie – nie pozwolą jej wyprowadzić obywatele, wciąż podtrzymujący bardzo wysokie poparcie dla obecności swojego kraju w zintegrowanym europejskim organizmie. Jeśli jednak w konsekwencji decyzji wyborców Zjednoczonego Królestwa o Breksicie Unia będzie w najbliższym czasie przechodzić przeobrażenia, nie jest pewne, w jakim dokładnie miejscu nowej konstrukcji europejskiej się znajdziemy. Polacy ...

Uchodźcy i imigranci: prognoza dla Polski i Unii Europejskiej

Napisał: sobota, Czerwiec 11, 2016 0 , , Link 0

Poniższy tekst jest raportem przygotowanym przez Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne - EUROPA na I Kongres Forum Postępu, który odbył się 4 czerwca 2016 r. Forum Postępu jest strukturą współtworzonej przez 12 centrolewicowych think-tanków. Wstęp Migracje to zjawisko wieloaspektowe i znane odkąd sięga pamięć historyczna ludzkiej cywilizacji. Choć obecnie nie ma precyzyjnych danych, jaka jest obecna skala tego zjawiska, ...

Polska bokiem do Europy, zagubiona w świecie

Napisał: wtorek, Kwiecień 5, 2016 0 , Link 0

Rolą polskiej polityki zagranicznej stało się obecnie neutralizowanie negatywnych efektów podważania w kraju uznanych standardów demokratycznego państwa prawnego, nie zaś realizowanie interesów narodowych i osiąganie strategicznych celów. W przyszłości Rzeczpospolita długo będzie musiała pracować na odtworzenie wiarygodności i odbudowanie wpływowej pozycji międzynarodowej. Bez przekonania o trwałości systemu demokratycznego nie zostaniemy dopuszczeni do realnego współdecydowania o Europie ...